Uppsala

Landshövdingen kritiseras för beslut om bygge vid seminariet

1:44 min

Länsstyrelsens beslut i går om att inte stoppa byggplanerna i Seminarieparken i Uppsala väcker starka känslor. Ilona Szatmari-Waldau, vice ordförande i föreningen Seminarieparkens vänner, anser att landshövding Peter Egardt agerar självsvåldigt.

 – Det är mycket märkligt att landshövdingen går emot de sakkunniga. De kan frågan; de vet vad ett riksintresse innebär; de kan Uppsala och Seminarieparkens historia. Landshövdingen väljer att inte lyssna på dem, och det tycker jag är upprörande.

I går beslutade landshövding Peter Egardt att det inte finns fog för att stoppa planerna på ett bostadsprojekt i Seminarieparken - trots att både länsarkitekten och länsantikvarien ville säga nej. Att landshövdingen fattar ett beslut trots experternas synpunkter är inget underligt, anser Egardt

 – Det är ju min sak att avgöra. Min uppgift är att ta fram ett beslut; ett myndighetsbeslut från länsstyrelsens sida. Där har jag gjort bedömningen att det här beslutet inte kommer att orsaka påtaglig skada. Man kan inte begära att alla alltid ska tycka exakt samma sak, säger landshövding Peter Egardt.

Men Ilona Szatmari-Waldau från Seminarieparkens vänner tycker att det finns en fara i att landshövdingen kan fatta beslut på egen hand, och att besluten dessutom inte går att överklaga.

 – Det är ytterst märkligt att man inte kan överklaga ett beslut som tas av en enda person. Det kan ju handla om en nytillsatt landshövding som inte har kunskap om den stad och det län han residerar över.

 – När man läser länsstyrelsens utlåtande, så märker man ju att man inte vill bygga i Seminarieparken, utan man vill behålla den här unika kulturmiljön. Men - den som har rätten att fatta besluten går helt emot sakkunskapen och expertisen, och det gör mig väldigt besviken, säger Ilona Szatmari-Waldau, vice ordförande i föreningen Seminarieparkens vänner.

Per Enerud
per.enerud@sverigesradio.se