SD framåt enligt SCB-mätning

2:04 min

SCB:s publicerar i dag sin stora partisympatiundersökning för november. 41,8 procent skulle ha röstat på något av regeringspartierna om det vore val i dag. De tre rödgröna partierna får 49,1 procent av rösterna.

7,9 procent skulle ha röstat på Sverigedemokraterna, en ökning jämfört med majmätningen. Tre fjärdedelar av intervjuerna är gjorda före den senaste tidens skandaler gällande SD.

I SCB:s majmätning fick regeringspartierna tillsammans 42,5 procent av rösterna medan de rödgröna partierna fick 51,2 procent. Av de tillfrågade angav 5,4 procent att de skulle ha röstat på Sverigedemokraterna om det vore val då.

Socialdemokraterna är största parti i SCB:s novembermätning, med 34,8 procent, jämfört med 37,3 procent i maj. Moderaterna får 28,1 procent (28,6 procent i maj), Folkpartiet 5,5 procent (5,5), Centerpartiet 4,4 procent (4,7), Kristdemokraterna 3,8 procent (3,7), Miljöpartiet 8,6 procent (8,1), Vänsterpartiet 5,8 procent (5,9) och Sverigedemokraterna 7,9 procent (5,4).

Förändringarna sedan i maj är statistiskt säkerställda endast för S och SD.

9 000 personer ingick i SCB:s urval, men till följd av stort bortfall har endast 5 480 svarat.

Det ger ett procentuellt bortfall på 39 procent, lika stort som i majmätningen.

Intervjuerna gjordes under perioden 1—25 november. Fram till den 15 november hade 76 procent av intervjuerna genomförts, enligt SCB.

Sverigedemokraterna har hämtat sympatier från framför allt Socialdemokraterna. Enligt SCB motsvarar nettoströmmen mellan partierna 0,9 procent av väljarkåren. Från Moderaterna har SD fått 0,6 procent och från gruppen "vet ej" kommer 0,8 procent. Samtliga dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

TT