Hemmanet utan vatten

Ett 40-tal hushåll i Hemmanet, söder om Sundsvall är nu utan vatten, på grund av en trasig vattenledning. Sundsvall Vatten bedömer att reparationerna kommer att pågå under hela dagen. Färskt vatten ska placeras ut i en tank på Serpentinvägen. Sundsvall Vatten vill också varna för att vattnet troligen kommer att vara missfärgat när det sätts på igen.