Kalmar

15 får fängelse efter Hells Angels attack

15 av de 19 åtalade för överfallet mot Svineri MC i Smedby i våras fälls av tingsrätten. De fälls för grov misshandel, skadegörelse och egenmäktigt förfarande till 2,5 års fängelse. Fyra åtalade frias. Flera av de dömda väntas överklaga domen men polis och åklagare välkomnar domen.

– Det är ett bra straff utifrån de gärningar de är dömda för, säger kammaråklagare Åsa Adolfsson.

Att straffet för de dömda blir 2,5 år beror bland annat på att man anser att överfallet skett som en del av organiserad brottslighet, och det ska påverka straffet. Minimistraffet för grov misshandel är 1 år.

– Det är lite mer än vad man vanligtvis dömer, men vi har ju funnit att det här är ett led av en organiserad brottslighet, säger rättens ordförande Lars Annerén.

Blodspår

Domen bygger till största delen på den tekniska bevisningen. Bland annat har blodspår från offren hittats på flera av de åtalades kläder. Totalt har förhör hållits med 95 personer under tingsrättens förhandlingar, men trots det har inga av gärningsmännen pekats ut av offer eller vittnet.

– Trots den stora mängden förhör vi har hållit med målsäganden och vittnen har vi inte fått ett enda utpekande utan då har man haft att falla tillbaka på den tekniska bevisningen, säger Lars Annerén.

Tingsrätten menar att de bara genom att ha varit på brottsplatsen varit delaktiga i misshandeln och finner det styrkt att de tillsammans och i samråd misshandlat åtta personer av de som fanns på Svineri MC:s klubbområde. 

Det här vägvalet av tingsrätten blir avgörande för att de kan fällas medger Åsa Adolfsson.

– Jag tycker det är en jätteviktig dom utifrån att tingsträtten har klart sagt att det här är gemensamt, i samråd, och i samförstånd.

Ingen grov stöld

Att de inte fälls för grov stöld förklaras av tingsrätten med att de inte är styrkt att det var de dömdas avsikt att tillgripa de mobiltelefoner och kontanter som fanns i klubbvästarna de tog från dem. De fälls därför bara för egenmäktigt förfarande.

Enligt rätten finns inget som tyder på att någon av de som kom till platsen hade något otalt med de som utsattes för attacken. Istället menar man att syftet var att skada Svineri MC som klubb. 

Samtliga åtalade är enligt åklagarna medlemmar i Hells Angels eller någon av deras supportergrupper.

Kommer att överklagas

Bo Runnquist, advokat i Kalmar försvarde en av de dömda och han är missnöjd med domen och kommer att överklaga.

– Tingsrätten har slarvat med domen och inte analyserat den bevisning som fanns i målet. De har kommit fram till en felaktig slutsats när det gäller min klient.

Han tror också att många andra dömda kommer att överklaga då alla nekade till brott vid förhandlingarna.

Attackerade familjefest

Det rättsliga efterspelet kommer alltså fortsätta långt efter den lördagskväll i maj då ett stort antal maskerade män kom in i lokalen där Svineri MC hade vårfest med familjer, vänner och barn, och misshandlade åttta klubbmedlemmar.

När polisen kom till lokalen hade gärningsmännen flytt från platsen i olika bilar. Fyra av bilarna stoppades vid ett antal vägspärrar som upprättats av Kronobergs-, Kalmar- och Blekingepolisen.

Alla de 15 som döms befann sig i någon av de bilar som stoppades. De fyra som friades var dels han som åtalats för medhjälp, dels en som åkte själv i en bil, men även två personer i en av bilarna som stoppades. Här menar tingsrätten att det inte kan uteslutas att de hoppat in i bilarna efter händelsen i Smedby.