Regionens underskott ökar

Region Skånes underskott på 690 miljoner kronor kommer att öka till 1 352 miljoner i det reviderade budgetförslag som regionstyrelsen presenterar efter påsk.
Det är sjukvårdens kostnader som ökade med mer än 10 procent under 2001, något som inte förutsetts. Därför föreslås nu sjukvården få ett extra budgettillskott på 872 miljoner kronor för 2002. Regionen måste också låna pengar till driften. Regionstyrelsens ordförande moderaten Carl Sonesson skriver i ett pressmeddelande att skåningarna i framtiden måste vänja sig vid att åka till andra sjukhus än det allra närmaste för att få vissa delar av sin vård. Regionstyrelsens förslag läggs fram till regionfullmäktige som sammanträder nästa gång den 22 april.