Miljardsatsning på coacher gav inte fler jobb

2:15 min

Regeringens tremiljarderssatsning på jobbcoacher har inte lett till fler jobb. Det visar en ny rapport som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har gjort på uppdrag av regeringen. Antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen var lika många innan som efter att de arbetssökande hade varit hos en jobbcoach.

Långtidsarbetslösa Samina Sputzanin, som är utbildad affärslogistiker, är en av de cirka 300 000 personer som varit hos en jobbcoach, men hon har inte fått något arbete.

– Hur jag upplevde det? Jag fick inget ut av det. Det var bara bortkastad tid. Då fick vi titta på filmer på tv. Det var Kay Pollack och en kille som liknar honom, sedan fick vi bara sitta där och prata om det som vi ville, säger hon.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har nu tittat på vilka effekter som regeringens satsning på jobbcoacher faktiskt har haft.

Jobbcoacher har funnits sedan 2009 och reformen har hittills kostat 3 miljarder kronor. Men effekterna är små, säger Linus Liljeberg, en av rapportförfattarna.

– Är det här en bra grej om ambitionen är att folk ska komma ut i jobb är det små effekter. En generell slutsats är att är att ju närmare arbetsmarknaden man står, desto bättre effekt av jobbcoachning. Ur ett sådant kostnadsperspektiv kan man tänka sig att detta inte var jätteeffektivt.

Enligt rapporten förkortades tiden i arbetslöshet med sju dagar för de som fick ett arbete efter att ha varit hos en jobbcoach. Lika många var inskrivna hos arbetsförmedlingen före och efter coachningen.

De som faktiskt fick ett jobb, fick i de flesta fallen tim- eller deltidsanställningar.

– Tittar man på perioden efter att deltagarna i jobbcoachning har lämnat förmedlingen för jobb ser vi att det är ungefär lika många som söker vid arbetsförmedlingen. Det kan tyda på att många kommer tillbaka och att perioden därmed är kortvarig, säger säger Linus Liljeberg.

Under 2010 satt Samina Sputzanin en timme varje måndag i sex månader tillsammans med 15 andra personer hos en jobbcoach. Hon tycker inte att timmarna hos jobbcoachen gjort någon nytta alls.

– De som jobbar med det här, de ska hitta en lösning och de tjänar rejäla pengar i månaden, de tjänar inte 10 000 som vi, arbetslösa för att ha till hyra och mat. Vad kunde jag göra som arbetslös? Mitt arbete var att söka jobb, och det gjorde jag verkligen, säger Samina Sputzanin.