Domstolsbeslut på att Tintin inte är rasistisk

Seriealbumet "Tintin i Kongo" är inte rasistiskt, det beslöt en domstol i Belgien på onsdagen.

Domstolsutslaget kom efter en lång process där en kongolesisk man bosatt i Belgien hade stämt förlaget bakom seriealbumet på grund av de karikatyrartade bilderna av dumma, kolsvarta kongoleser.

Men efter en fem år lång rättstvist slår nu appellationsdomstolen i Bryssel slutligen fast att albumet inte kan klassas som rasistiskt, och att det inte finns några skäl att förbjuda att "Tintin i Kongo" fortsätter att säljas i Belgien.

Belgiens anses vara Tintins hemland eftersom hans skapare Hergé kom därifrån.