"Vill inte förbjuda skolavslutningar i kyrkan"

2:23 min

Det uppstår för många diskussioner kring vad som är tillåtet eller inte mellan skolor, rektorer och föräldrar i samband med högtider som advent, lucia och jul, tycker utbildningsminister Jan Björklund (FP). Därför vill regeringen förtydliga skollagen – som en direkt effekt av den senaste tidens diskussioner om psalmer, präster och böners vara eller icke vara i skolorna.

– Man ska, till exempel nu inför julen, kunna sjunga julpsalmer. Och det ska vara helt okej att en präst är med och berättar för barnen varför vi firar jul, säger Jan Björklund.

– Prästen kanske läser ett avsnitt ur julevangeliet, och reflekterar något över det. Och det där ska vara tillåtet. Och då är det bättre att vi förtydligar lagstiftningen istället för att man slår varandra i huvudet lokalt om vad som är tillåtet och inte, fortsätter utbildningsministern.

Den 1 juli förra året trädde en ny skollag i kraft. I den stod bland annat att utbildningen i skolan och förskolan ska vara icke-konfessionell.

Ett budskap som tidigare förts fram i läroplanen, men som i och med förändringen alltså blev lag.

Det har i sin tur har lett till vilda diskussioner om vad icke konfessionell-undervisning egentligen innebär.

Enligt en enkätundersökning som Ekot gjort tillsammans med P1-programmet "Människor och tro" och SR International så har var sjätte av de drygt 600 svarande skolorna ändrat sina traditioner som en följd av att skollagen ändrades förra året.

Anne Sjö är rektor på Sigfridsborgsskolan i Älta i Nacka kommun och hon säger att hennes skola har valt att ta bort de religiösa och kristna inslagen, bland annat på grund av otydligheten i lagar och rekommendationer.

– När man pratar runt bland rektorer så är det inte helt solklart. Får vi använda kyrkans lokaler eller inte? Det är inte riktigt tvärtydligt där kan jag tycka, säger Anne Sjö.

Skolverket har tidigare uttryckt att så länge lagen är skriven så som den är så kan verket inte göra någon annan tolkning än den som görs i dag.

Och det är alltså sådana här påtryckningar, diskussioner och debatt om otydligheten, som har lett till att regeringen beslutat att se över skollagen på den här punkten.

Jan Björklund säger att det är viktigt att tillåta religiösa inslag, men han vill samtidigt ge skolorna möjlighet att välja bort dem.

– Man ska ju inte påtvinga någon en tro, men man måste ju ändå förstå att när en präst står och berättar för barnen om varför man firar jul, så är det ändå ett sorts religiöst budskap som förmedlas. Det är ju en självklarhet, det är ju själva innebörden av att vara där, i kyrkan.

– Och vill man överhuvudtaget inte befatta sig med det, ja då ska man ju förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Men det vill inte jag, säger Jan Björklund.

– Men sedan är det ju också så, att vill man inte på en skola upprätthålla detta, så slipper man ju. Man kan ha skolavslutningar i aulan eller i gymnastiksalen. Man måste inte vara i kyrkan, säger utbildningsministern.