Skolan farligast för pojkar

Pojkar drabbas oftare av olyckor i skolan än flickor, visar ny rapport.
För att minska antalet olyckor inom skola och barnomsorg har kommunen gjort en undersökning om var och hur barn skadas. Pojkar skadas oftare än flickor och de flesta olyckorna sker i samband med gymnastik eller rast. Under förra året anmäldes totalt 329 tillbud och skador inom skola och barnomsorg, varav 62 betecknas som allvarliga.