Labanskolan får ingen hjälp

Friskolan Labanskolan för utvecklingsstörda barn får ingen hjälp av Uppsala kommun för att kunna hyra en ny lokal. Det belsutade kommunstyrelsen igår.
Labanskolan har i flera år letat efter en ny lokal. Som vi berättade i Upplandsnytt igår är det stor brist på lämpliga skollokaler i Uppsala. Dessutom krävs ofta att kommunen går in med en hyresgaranti, något som de ansvariga är tveksamma till. På kommunstryrelsemötet beslutade man att utreda hyressystemet för kommunala skolor. Idag betalar alla kommunala skolor lika mycket hyra per kvadratmter, oavsett hur fina eller nya lokaler de har. Friskolorna får bara bidrag för att hålla sig inom samma kostnadsram och det kan ställa till problem när det bara finns dyra lokaler att välja på. Anders Carlstedt som jobbar med skolfrågor på kommunen säger att man nu ska försöka komma på en lösning som underlättar för friskolorna när det är brist på lokaler. För Labanskolan betyder det här att man inte får någon snabb hjälp av kommunen. Redan i juni måste man flytta från de lokaler man har idag.