Länet dåligt på att följa domar

Örebro län är dåligt på att ordna fram bostäder åt funktionshindrade trots att de har rätt till det enligt dom från länsrätten. Bara Skåne är sämre än Örebro län på att verkställa domar om gruppboende till funktionshindrade visar en rapport som i dag lämnas till regeringen.
Enligt Majny Jonsson socialdemokrat och kommunalråd i Örebro som står för de flesta icke verkställda domarna så arbetar kommunen med att ta fram bostäder. Kommunen är en attraktiv kommun som funktionshindrade söker sig till, säger Majny Jonsson.