Fler ska bort från Telia

Att sammanslagningen mellan Telia och Sonera kommer att medföra att folk får gå är klart men det är inte känt hur många. Däremot hade Telia redan före beslutet att gå ihop med Sonera kommit fram till att antalet anställda var för högt, erfar Ekot.
Efter Telias omfattande försäljningar av dotterbolag som inte passade in i Telias kärnverksamhet har antalet anställda minskat med över 13 000 på ett år. Företaget har också det senaste året genomfört den omorganisation som beslutades efter att man bestämde sig för att enbart satsa på mobiltelefoni, fast telefoni, bredband och att bygga kraftfulla nät för datatrafik i Europa och USA. Nu är omorganisationen slutförd och Telia är på kostnadsjakt igen. I en intern rapport framgår att det trots renodligen av företaget finns en övertalighet på ungefär tusen personer som utför arbete som också utförs någon annanstans i organisationen, med andra ord dubbelarbete. Hur många som verkligen kommer att få gå och från vilka av Telias dotterbolag är ännu osäkert men det pågår nu en omfattande översyn av verksamheten. Säkert är dock att det handlar om relativt välutbildad personal som inte bör få speciellt svårt att få nya jobb utanför Telia, säger Ekots källor. Det är också osäkert hur många av de övertaliga som är anställda av Telia. Företaget hyr ju in konsulter från bland annat bemanningsföretag. Förra året köpte Telia konsulttjänster för omkring 2 miljarder kronor. Även Sonera genomför personalneddragningar. Sedan tidigare är det bestämt att företaget skall minska antalet anställda med tusen personer. Och igår såldes dotterbolaget Sonera Info Communications med 950 anställda. Hur själva sammanslagningen av Sonera och Telia kommer att påverka de anställda, vill ännu ingen på vare sig Telia eller Sonera kommentera. Men sammanslagningen är tänkt att spara omkring 2,7 miljarder kronor om året framöver. Så ytterligare personalminskningar är att vänta längre fram.