Japanerna sparar för mycket

I Japan har bankerna problem med att folk sparar för mycket. Det kostar pengar att hantera kundernas sparkonton och samtidigt har efterfrågan på banklån i stort sett upphört.
Det är den långvariga ekonomiska krisen i Japan som lett till att folk sparar istället för att konsumera. Därmed sackar den ekonomiska drivmotorn i ekonomin. Hushållens inköp är nämligen det viktigaste bränslet. Men nu får bankerna problem med att folk sparar för mycket. Bankavgifterna är låga och trots att även bankräntan är nere på rekorlåg nivå hotar inlåningen att bli en förlustaffär. Staten drar också gradvis tillbaka garantin som skyddar bankkundernas insatta kapital och detta belastar nu bankerna med ökade försäkringskostnader. Effekten blir en flykt av småsparare från mindre och svagare banker till de större och många lokala och regionala banker kan komma att gå omkull. Samtidigt ger inte utlåningen bankerna några pengar. I det rådande ekonomiska läget är det få som vill låna. Många banker har dessutom stora kapital bundna i lån till konkursmänniga långtagare och är ovilliga att ta ytterligare risker. Hos centralbanken Japans bank kan bankerna till nollränta låna upp mer än vad de behöver och vad skall de då göra med bankkundernas sparkapital? Vi är tacksamma för det förtroende som spararna insättningar visar säger en bankchef men, tillägger han, det kostar oss pengar och pressar våra marginaler. Bankernas svårigheter att tjäna pengar kommer som lök på laxen till den gigantiska summan av osäkra fordringar som beräknas till 3000 miljarder kronor i det japanska banksystemet. Börej Remdahl, Bankok