sjuhärad

Vindkraftsmotståndarna slår sig samman

1:38 min

Nu går vindkraftsmotståndare i Sjuhärad samman. 16 olika grupper bildar en gemensam organistation. Samtidigt ökar möjligheterna för enskilda att motsätta sig vindkraftverk i sin närhet.

Energimyndigheten skickade i förra veckan ut ett förslag där bland annat samtliga områden med riksintressen för vindkraft har strukits i Sjuhärad och där man också rekommenderar en ökning av det skyddade området runt bostäder.

– För att hjälpa våra medlemsgrupper att sammordna och byta ut erfarenheter och kunskap. Och så ska vi hjälpa dem att föra informationen till våra myndigheter och politiker, säger gruppens samordnare Kalle Karlsson.

Protesterna har ökat
För några år sedan blev det, efter en lagändring, svårare för enskilda att stoppa vindkraftplaner. Samällsintressen fick större tyngd. Men i Sjuhärad har inte protesterna tystnat för det utan snarare ökat sedan nya verk rests, exempelvis i Hyssna, Skephult och Öxabäck.

Och nu stärks de protesterande ytterligare, dels av Energimyndighetens förslag till områden av riksintresse, men också av sin samlade kraft. 18 grupper som hittills kämpat var och en för sig gick för några dagar sedan samman i gruppen Natur & Miljövärn Sjuhärad som räknar med att man för flera tusen personers talan.

Inte mot vindkraft i sig
Gruppen är emot vindkraftverk i sin närhet men inte vindkraft i sig, säger Kalle Karlsson.

– Nej, absoult inte. Vi är inte alls emot vindkraft. Den fungerar ute i havsbandet och i etablerade kraftparker. Ställ 200 verk på platser där det inte stör.

Tror du att ni kommer kunna stopp alla vindkraft i Sjuhärad?

– Vi är inte intresserade av att stoppa den. Det finns redan området i sjuhäradsbygden som är etablerade och kontaminerade. Vi har industriområden och miljöer som är räddningslöst förlorade.