Teknikföretagen: Kraftig konjunkturnedgång

1:38 min

Konjunkturen rasar just nu. Nedgången det fjärde kvartalet för landets teknikföretag är mycket kraftig och chefsekonom Anders Rune på Teknikföretagen jämför med hösten 2008, i en ny barometer.

– Om vi haft låga förväntningar på utvecklingen under det fjärde kvartalet, årets sista, så har vi nu en bild som dessvärre är betydligt sämre än vad vi väntat oss, säger Anders Rune på Teknikföretagen.

Det går mot tvärstopp i industrin det fjärde kvartalet, när ordervolymer och produktion och efterfrågan på personal dyker just nu.

Det är ytterligare en bekräftelse på att svensk ekonomi just nu i stort sett står still eller rent av krymper litegrand, mätt i BNP. Flera prognoser nu i december har pekat på att problemen i världsekonomin nu slår mot svensk ekonomi med full kraft.

På arbetsmarknaden väntar en tuff period med ökat antal varsel och höjd arbetslöshet. Arbetsförmedlingen spådde ju häromdagen att 40 000 jobb försvinner på ett par år.

Teknikföretagen bygger dagens barometer på uppgifter från 498 företag och koncerner med en sammanlagd försäljning på 632 miljarder kronor från anläggningar i Sverige.

Och bilden är entydig. Det är nattsvart i konjunkturen just nu. Nedgången är i samma omfattning som fjärde kvartalet 2008, efter Lehman Brothers-kraschen.

– Både nedgången i personalbehov och företagens utnyttjande av produktionskapaciteten är i samma stora omfattning som fjärde kvartalet 2008, det vill säga som under finanskrisen, vilket är en starkt oroande indikation på hur djup den pågående nedgången i konjunkturen kan bli, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.

Bristen på yrkesarbetare har halverats jämfört med tre månader tidigare. Andelen företag med högt kapacitetsutnyttjande har minskat från mer normala 35 procent i en lågkonjunktur till 24 procent.

– Vi och många andra har räknat med att det blir en utdragen period av svag efterfrågan, men företagens rapporter för fjärde kvartalet indikerar att den också kan bli djupare än väntat.

Rapporten visar hur den exportledda konjunkturnedgången snabbt spridit sig till underleverantörer och till mindre företag. Ordervolymerna minskar nu kraftigt i dessa grupper.