Sotenäs hemtjänst får kritik för brister

Hemtjänsten i Sotenäs kommun kritiseras av Arbetsmiljöverket och riskerar böter om inte en rad brister har ordnats innan den 20:e december.

Personalen slog larm i mitten av november om att arbetsbelastningen blivit för hög, bland annat på grund av ett nytt schemaläggningssystem som inte har utrymme för förflyttningar och annan tid mellan vårdtagarna. Detta måste åtgärdas, menar Arbetsmiljöverket.

Kommunen hävdar att personalen i hemtjänsten själva får räkna in transport-tiden i tiden för varje besök, och - om det blir stressigt - hoppa över någon syssla. Men verket menar att arbetsgivaren måste ge riktlinjer om vilka uppgifter personalen ska prioritera bort om det blir tidsbrist. Dessutom måste Sotenäs kommun göra en riskanalys av arbetssituationen hemma hos varje ny vårdtagare, vilket inte har gjorts tidigare.

Senaste den 20 december ska kommunen ha kommit in med ett svar till Arbetsmiljöverket och visa hur man åtgärdar problemen. Annars riskerar kommunen alltså böter.