Utställning

100-års jubileum för första kvinnan i stadsfullmäktige

4:57 min

Nina Benner-Andersson hette den första kvinnliga ledamoten som blev framröstad i Västerås stadsfullmäktige 1912. Det var 100 år sedan och för att uppmärksamma detta håller Stadsarkivet i Västerås i en utställning om henne i stadshuset.

Rösträttspionjären Nina Benner-Andersson inledde sin yrkeskarriär som  sjuksköterska. Men efter giftermålet med Gustaf Andersson blev hon allt mer politiskt engagerad.

-- Som kvinna fick man inte arbeta när man gift sig. Så hon vände sitt intresse mot föreningslivet. Hon var med och bildade "Föreningen för kvinnans politiska rösträtt", år 1906, säger Johan Andersson från Stadsarkivet som varit med och arbetat fram utställningen.

Förutom fotografier på Nina Benner Andersson visas föremål som varit hennes och gamla protokoll från stadsfullmäktige, med hennes namn i, på utställningen. 

Sedan i somras har Johan Andersson tillsammans med en kollega arbetat med utställningen som pågår till början av februari.

-- Det har ju varit lite eftersforkningar vi fått göra. Dels var det släktforskning och dels letat reda på nu levande släktingar till henne. Det har varit jätteroligt att få träffa dem, säger Johan Andersson.