Omtalad studie om genändrad majs får hård kritik

3:35 min

Kan genförändrad mat ge cancer? Ja det kunde i alla fall tro av rapporteringen och uppmärksamheten kring en forskningsstudie i Frankrike i höstas. Det var ett antal råttor som hade matats med genförändrad majs som fick cancer i studien. Men snart kom kritik mot den här studien, kritik som har växt sen dess och studien har också granskats av myndigheter. Senast nu av den europeiska livsmedelsmyndigheten, Efsa.

Per Bergman är chef för en del av Efsa som reglerar livsmedel och djurfoder.

– Forskarna redovisar en totalt inkomplett försöksuppläggning i artikeln. Nästan ingen information som underbygger de påstådda slutsatserna, säger Per Bergman.

Det var alltså i september i år som franska forskare, Gilles-Eric Séralini med kollegor, publicerade sin forskningsartikel. I samband med det höll de en stor presskonferens.

– Slutsatserna som påstods vara underbyggda i studien var ganska fantastiska, och det var ett mycket stort medialt pådrag, säger Per Bergman

Men vad var det för studie egentligen?

Studien gick ut på att råttor fick äta mat med olika tillsatser under två år. Några fick äta vanligt råttfoder med tillsats av olika stor andel genändrad majs, några fick genändrad majs och ett vanligt växtskyddsmedel – som används bland annat vid majsodling – och så fanns det grupper av råttor som fick olika doser av enbart växtskyddsmedel. Majsen är en typ som framställts av ett stortamerikanskt genteknikföretag, och som är godkänd för livsmedel och djurfoder – men den odlas inte i Europa.

Såna tester har gjorts många gånger, men de brukar göras under 90 dagar. Och den här gången pågick alltså försöket i två år. Men det finns ett stort problem.

– Råttorna har en naturlig benägenhet att få tumörer, säger Per Bergman.

Råttorna förväntas helt enkelt få cancer förr eller senare, särskilt de här speciella försöksråttorna. Och de lever normalt inte så långa liv, efter två år är de ganska gamla. Många av råttorna skulle alltså få cancer i vilket fall som helst – och det fanns inte tillräckligt många råttor med i studien för att det skulle gå att avgöra en skillnaden mellan de olika försöksgrupperna.

Men om nu denna studie inte håller, vad säger forskningen i övrigt? Finns det några hälsorisker med genmodifierad mat? Många är misstänksamma mot organismer som man har pillat på generna i, och det finns ju möjlighet att föra in något som kan vara farligt.

Per Bergman berättar att det är försiktighetspricipen som gäller, och EU har hårda regler för att godkänna genmodifierade grödor, eller GMO som det förkortas. Efsa gör utlåtanden innan såna produkter godkänns i EU.

– Forskningsläget visar att hittills har ingen GMO haft ökad tumör-incidens. Men det är uppenbart att så som lagstiftningen är konstruerad är vi vaksamma mot alla GMO och bedömer varje GMO för sig, och gör en fullständig analys.

Det finns ett femtiotal produkter på marknaden i Europa, men det är inget man kan se på hyllorna i mataffären. Det mesta av de genändrade grödorna används till djurfoder. Det finns också mikroorganismer som används till att framställa till exempel vitaminer. Och potatissorten Amflora som för några år sen skulle odlas i Sverige, den var tänkt att användas för att ta fram stärkelse för bruk i industrin.

Något som också har påverkat diskussionen om Seralinis studie är att forskarna försökte styra hur media skulle rapportera om deras resultat. De lät vissa journalister få tillgång i förväg till artikeln och forskarnas egen information innan forskningen publicerades, men bara om de skrev under ett avtal om att de inte skulle visa materialet för någon annan forskare för att få oberoende kommentarer.

Per Bergman på Efsa är mycket kritisk till hela den här affären:

– Vi lägger ner mycket pengar och resurser på att göra vetenskapligt korrekta bedömningar. Men det förutsätter ju att de studier som produceras är korrekt och ärligt producerade, och den här studien hade nog mera politiska syften än vetenskapliga, säger han.

Den franska forskargruppen har svarat på en del av kritiken, och menar att debatten domineras av industrins intressen av att använda genmodifierade grödor.