Få kvinnliga präster i stiftet

Växjö stift är ett av de stift i landet som har lägst andel kvinnliga präster. Bara 60 av totalt runt 300 präster är kvinnor och det ligger i nivå med till exempel Göteborgs stift som utmärkt sig för ett utbrett kvinnoprästmotstånd.
Trots att kvinnorna numera är klart överrepresenterade på de pastorala utbildningarna i både Lund och Uppsala så har andelen kvinnor i den här delen av landet inte ökat i någon större omfattning de senaste åren. Enligt Elisabet Hullfors som arbetar med jämställdhetsfrågor är det just traditionen av kvinnoprästmotstånd också i Växjö stift som leder till den låga andelen kvinnliga präster, rapporterar Sveriges Radio Kronoberg.