Bonde hjälper bonde?

30 min

För två veckor sedan berättade Kaliber om hur svenska mejeriföretaget Arla märker sina största ekologiska produkter som ”klimatkompenserade”. Alla utsläpp som den produktionen medför ska kompenseras genom trädplantering i Moçambique. Men Kaliber kunde visa att det inte finns några garantier för att den utlovade kompensationen faktiskt blir av.

Som svar på kritiken trycker företagen på att klimatkompenseringen även har positiva sidoeffekter. Att bönderna får betalt för att plantera och sköta om träden ska bidra till att de får bättre levnadsvillkor, extra inkomster och kunskaper om hur man driver ett hållbart skogsjordbruk.

Kaliber återvänder nu till trädplanteringarna i Moçambique, för att titta närmare på de sociala konsekvenserna av projektet. Och bilden vi får stämmer inte riktigt överens med det vi fått höra.