Samarbete medel mot sjukfrånvaro

-Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för att motverka och förebygga långtidssjukskrivningar. Det säger Mats Günzell, rehabiliteringschef på Försäkringskassan i Blekinge.
Enligt Günzell är samarbete mellan arbetsgivare och företagshäslovård ytterst viktiga faktorer i arbetet med att hålla nere sjukfrånvaron. Men eftersom man inte kan utgå ifrån att alla arbetsgivare tar sitt ansvar så ska Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, fackförbunden och läkare försöka samarbeta för en snabbare rehabilitering för de långtidssjukskrivna. Mats Gunzell är övertygad om att ett utökat samarbete kommer att minska antalet sjukskrivningar i länet. -Det måste gå. Kostnaderna för bland annat sjukpenning ökar varje dag med 25 miljoner kronor i hela landet och den utvecklingen är helt orimlig, säger Mats Günzell.