Oro för EU-splittring med nytt euro-utskott

2:21 min

Det kommer skarp kritik mot ett förslag om ett nytt utskott i EU-parlamentet ska bildas helt utan brittiska ledamöter. Utskottet är tänkt att ansvara för alla frågor kopplade till euron. Enligt EU-parlamentariker Gunnar Hökmark (M) kan förslaget leda till allvarlig splittring.

– Faran är att då börjar man en uppdelning där man kan göra så i en lång rad andra frågor. Då kan man göra motsvarande för andra typer av samarbeten. Då kan man göra det när det gäller säkerhetspolitiken eller Schengensamarbetet, säger Gunnar Hökmark (M).

– Det är väldigt allvarligt, då bryter man med det integrationsarbete som vi har hållit på med under väldigt lång tid, där strävan har varit att ena Europa. Detta är ett splittringsarbete som jag är mycket negativ till.

För första gången kan ett lands EU-parlamentariker komma att stängas ute från ett utskott.

I det nya euroutskott som nu föreslås ska till exempel tyska och svenska ledamöter kunna sitta, men inte EU-parlamentariker från Storbritannien, som är det EU-land som allra tydligast har tagit avstånd från euron som nationell valuta.

Ett nytt euroutskott skulle få uppdraget att sköta EU-parlamentets relationer med Europeiska Centralbanken.

Utskottet föreslås få ansvar bland annat för parlamentets hantering av den ekonomiska politiken i euroområdet och övervakning av EU:s tänkta gemensamma finansinspektion.

En sådan här ny politisk enhet skulle innebära minskat inflytande för det nuvarande utskottet för ekonomi- och valutafrågor.

Ledarna för de flesta stora partigrupperna i EU-parlamentet har uttryckt stöd för det här förslaget, men Gunnar Hökmark tänker kämpa emot.

– Vi har uppnått en europeisk union efter årtionden av hård strävan. Det är den största tillgången vi har, både politiskt och ekonomiskt. Den unionens sammanhållning är det allra mest överordnade, och det kommer jag agera för med tydlighet och kraft, säger den moderate EU-parlamentarikern.

Men här är det en rad av EU-parlamentets allra tyngsta politiker som står bakom det här förslaget. Hur stor sannolikhet är det att parlamentet backar i en sådan här fråga?

– Men det är också väldigt många som är emot detta, just för att detta innebär en uppdelning av unionen. Det innebär primärt och allra först ett sätt att stöta ut britterna, men det är också ett sätt att börja skikta medlemmarna i Europeiska Unionen efter olika nivåer och klasser. Det finns ett mycket stort motstånd mot detta, och en mycket stor misstro mot den typen av initiativ.

– Startar man en sådan här sak öppnar man en Pandoras ask, som är allvarlig. Den bör man hålla stängd, säger Gunnar Hökmark.