Köpings ekonomi i balans igen

Köpings kommun klarade budgeten även förra året, visar kommunens årsredovisning, men både skolan och socialförvaltningen visar underskott på 8 miljoner kr vardera.
''Självklart är det så att vi skulle sett ett mycket större överskott'', säger kommunalrådet Elisabeth Salomonsson till P4 Västmanland. Köpings kommun har under en följd av år klarat att hålla budgeten i balans, det vill säga fått in lika mycket pengar till kommunen som verksamheterna kostar, men skolan och socialförvaltningen har kostat mer än politikerna räknat med, knappt 8 miljoner kronor vardera. Förklaringen är, enligt Elisabeth Salomonsson, att vissa kostnader är svåra att förutse som exakt hur många barn som behöver extra stöd i skolan och hur många ungdomar och vuxna som behöver institutionsvård. Att det ändå inte blir något underskott i kommunens budget beror på att skatteintäkterna förra året blev större än beräknat, men trots att underskotten är små - sett till att kommunens totala omsättning är över en miljard kronor per år - ser Elisabeth Salomonsson allvarligt på skolans och socialförvaltningens underskott, eftersom det inte är säkert att skatteintäkterna ökar i samma takt kommande år som förra året.