Brand på sågverk utreds

Orsaken till branden på Hällsbäcks såg är ännu inte klarlagd.
Eftersläckningsarbetet pågår fortfarande och kriminalteknikerna väntar av säkerhetsskäl tills branden är helt släckt. Troligtvis kommer inte utredningsarbetet påbörjas förrän på tisdag, efter påskhelgen. Däremot börjar teknikerna i dag att samla in vittnesuppgifter för att bilda sig en uppfattning om vad som kan ha hänt.