Klimatmötet förlänger Kyotoavtalet

Efter mycket vånda nådde FN:s klimatkonferens en överenskommelse på lördagseftermiddagen, drygt ett dygn senare än planerat. Polen var nära att spräcka försöken att rädda Kyotoavtalets regler om att begränsa utsläpp av växthusgaser men i sista stund lyckade EU hålla ihop.

– Polen höll ju på att stoppa hela EU:s anslutning till Kyotoprotokollet, världens enda rättsligt bindande avtal för att minska utsläppsrätter, och det hade ju varit förfärligt. Och det är klart att det var oerhört bekymmersamt så jag är ganska lättad att vi till slut fick det på plats och det innebär att vi gemensamt har fått garantera att vi ska ha en diskussion med Polen, säger miljöminister Lena Ek.

Kyotoprotokollet förlängs i åtta år med möjlighet att skärpa kraven under tiden. För att få med Polen på uppgörelsen fick EU göra tillägg i regler för hur utsläppsrätter ska användas i framtiden. Men enligt Lena Ek så är risken för ökade utsläpp ändå liten.

– Här har vi varit lite listiga på två sätt. Dels så har vi sett till så att de som vill köpa bara får köpa en viss mängd, en ganska liten mängd, så då har vi satt ett tak på det och sen så har vi dessutom gjort en frivillig deklaration här, som var lite kul, där väldigt många länder läste upp offentliga löften och sa att vi kommer inte att köpa överblivna utsläppsrätter från den första handelsperioden. Och det innebär att de som har kvar utsläppsrätter att sälja, och det är ju de som har bråkar här hela eftermiddagen många av dem, de kan sälja i stort sett till tre stora länder. Det är Ryssland, Kazakstan och Vitryssland, och de länderna lär inte vilja köpa några för det är dem som har enorma överskott, säger Lena Ek.

Klimatavtalet fick genast kritik för att sakna beslut om snabba och tillräckliga minskningar av växthusgasutsläppen. Och finansieringen av den fond på  100 miljarder dollar år 2020 för att bekosta hållbar energi och anpassning för klimatförändringar i utvecklingsländer är alltför osäker, menar kritiker.

– Fattiga länders invånare kom hit till konferensen för att få något som kan säkra deras framtid. Men de fick inga pengar, inga utsläppsminskningar eller tydlig väg hur deras framtid ska säkras, säger Mohamed Adow från miljönätverket Climate Action Network.