Fiskebestånd hotas av kärnkraftsuppvärmt vatten

1:58 min

Den pågående klimatförändringen kan leda till stora förändringar för fiskbeståndet. Uppvärmningen av havsvattnet plus påverkan av varmt vatten som pumpats ut från kärnkraftverkens kylsystem, kan göra vattnet för varmt för vissa fiskarter som torsk och lax.

– Eftersom man redan nu ligger uppe i sådan utsläppsintervall, med sådana temperaturer där fisken dör, så att man kan få tillfällig fiskdöd i utsläppsområdena, så finns risk för att sådan fiskdöd ökar i framtiden om man ingenting gör, säger Ulf Ehlin, forskningsledare för  Elforsks rapport om miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp i kombination med ett varmare klimat.

Av rapporten framgår att uppvärmningen av havsvattnet runt de svenska kusterna, med cirka två grader de kommande 50 åren, slår olika mot olika fiskarter.

En del fiskar, som abborre och mört trivs i varmt vatten, medan andra, som plattfisk och lax vill ha kallare vatten.

På Ostkusten förstärks temperaturhöjningen kring kärnkraftverken Forsmark och Oskarshamn och på Västkusten kring Ringhals, genom att kärnkraftverken pumpar in jättelika mängder havsvatten varje dygn, för att kyla reaktorerna. Vattnet förs sedan tillbaka ut i havet, 10 till 12 grader varmare än när det togs in.

Förutom den fisk som dör i samband med att vattnet förs in i anläggningen, så hotas alltså en del fiskar av det varmare havsvattnet.

I de flesta fall rör det sig om lokal fiskdöd under kortare perioder. Men enligt marinbiologen Olof Sandström finns det också risk för mer omfattande effekter.

I det stora flertalet fall är det svårt att säga att det ska ha någon tydlig effekt på fiskbestånden, eller på fisket. Men kan ju finnas undantag som man nu diskuterar, så exempelvis att ålen är på väg att försvinna och att man förlorar torskägg eller torsklarver, säger han.

Tänkbara lösningar är att kärnkraftverken i framtiden tar sitt kylvatten längre och djupare ute till havs och att större mängder vatten används till kylning av reaktorerna.

– Det är inte de gamla anläggningarna det gäller utan diskussionen som vi varit med i här gäller utan de nya reaktorer som ska komma. Om de nu kommer, säger Ulf Ehlin.