Rovdjur

Samer vill flytta Junselevarg igen

De vargar som finns i renskötselområde i Junseletrakten fortsätter att skapa debatt.

Vargtiken har flyttats tre gånger, men alla gångerna vandrat tillbaka. Samebyarna har fått nej på sina ansökningar om att skjuta vargen, eftersom den anses genetiskt viktig för den svenska vargstammen.

Nu kräver svenska samernas riksförbund kräver nu att staten flyttar båda vargarna. Marianne Persson som är ordförande i Jijnjevaerie sameby i Jämtland menar att konsekvenserna av att det finns ett vargpar i renskötselområdet inte är acceptabel.