Påsken oroar allergiker

Påsken kan vara direkt livsfarlig för astmatiker och allergiska personer. Det menar faktiskt Astma och allergiföreningen i Jönköping.
Det är påskris i offentliga lokaler som väcker oro bland astmatiker. Påskris kan nämligen leda till att stora mängder pollen sprids inomhus och på så sätt orsakar allergiska reaktioner. Det säger Gerd Starby som är vice ordförande i Astma- och allergiföreningen i Jönköping.