EU vill öka sitt militära samarbete

2:47 min

I dag tar EU emot Nobels fredspris. Samtidigt planerar unionen att öka sitt militära samarbete. EU-parlamentariker Carl Schlyter kallar det en "skandal".

Vid toppmötet den här veckan, 14 december, väntas EU-ledarna bland annat att enas om att utveckla en mer konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri.

I förlängningen ligger idén om ett gemensamt EU-försvar, men i första hand handlar det om att få ut mer militär kapacitet per satsad krona.

– Nu har vi satsat pengar på försvar, men vi har slösat bort dem, säger Giles Merritt, chef för Security & Defence Agenda (SDA), Bryssels enda tankesmedja inriktad på försvarsfrågor.

Merritt hör till de som välkomnar ett ökat militärt samarbete i Europa. Ekot har sett ett förslag till slutdokument för veckans toppmöte, och där talas bland annat om "det akuta behovet att stärka europeiskt samarbete för att utveckla militära förmågor".

Under den militära operationen i Libyen i fjol blev det tydligt att Europa saknar förmåga att tanka stridsflygplan medan de är i luften. Nu planerar EU att gemensamt satsa på flygplan för lufttankning, vilket är ett exempel på EU:s strävan att alltmer dela på militära resurser för att få ut mer kapacitet per satsad försvarskrona.

EU:s utrikeschef Catherine Ashton kommer nu få uppdraget att mer i detalj utarbeta förslag om hur EU ska stärka det militära samarbetet. Ashtons rapport ska vara klar senast i september 2013.

Nu i veckan väntas EU:s stats- och regeringschefer också ställa sig bakom utvecklingen av en mer integrerad och konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri. Dessutom vill man knyta tätare band mellan civil och militär forskning och utveckling för att nå bättre resultat.

Men Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter kallar det en "skandal" att EU-ledarna tar det här steget just nu.

– Nobels fredspris syftar uttryckligen till nedrustning. EU är den enda samling stater som har upprustning inskrivet i sitt fördrag; att gradvis förbättra sin militära kapacitet. Och nu - som tack för priset! – så ser man till att den där upprustningsambitionen blir verklighet. Det är verkligen en skandal!

I Lissabonfördraget finns inskrivet en strävan mot ett gemensamt EU-försvar. Enligt Giles Merritt är beslutet den här veckan ett litet steg på vägen ditåt, även om han säger att det tar tid att skapa en armé.

– Jag förmodar att det tar 5–15 år från det att man undertecknar papperet tills det har förvandlats till kängor på marken eller flygplan i luften, säger chefen för SDA.