Högre tandvårdstaxa

Tandvårdstaxan kommer att höjas med 7 procent från och med den första maj. Det beslutade landstingsstyrelsen idag. Från början var förslaget en höjning med 9.8 procent