Kritiskt läge för torsken

Det finns ännu färre torskar i Östersjön än vad som hittills befarats.
Läget är så allvarligt att ett totalstopp föreslås för hela nästa år. Det är det vetenskapliga rådet inom den internationella havsövervakningen, ICES, som slagit larm till medlemsländerna runt Östersjön. Ett totalt fiskestopp för i första hand 2002 bedöms som nödvändigt om torsken i Östersjön ska ha en chans att återhämta sig. Politikerna i EU och runt Östersjön ska ta ställning till rekommendationerna vid ett möte i Warszawa i september.