Orgelbyte i Klinte skapar tvist

Orgelbytet i Klinte kyrka - från en piporgel inköpt på 70-talet till en ny modern digital orgel - tycks skapa en konflikt.
Domkapitlet har nämligen överklagat det beslut som Länsstyrelsen givit sitt godkännande till. Domkapitlet tycker att deras och Riksantikvarieämbetets musikkunniga skall ges tillfälle att yttra sig före ett orgelbyte. Det tycks också finnas vissa tveksamheter rent allmänt till att digitala instrument nu gör sitt inträde i de gamla gotländska kyrkorna. En annan ''nöt att knäcka'' är varnånstans i Klinte kyrka som orgeln skall placeras. Domkapitlet vädjar därför till Klinte pastorat att avvakta med bytet av orgel.