Billström: Nyanlända fastnar i tillfälliga boenden

2:37 min

Migrationsverket tvingas placera tusentals asylsökande i tillfälliga och i flera fall undermåliga boenden, visar en granskning som Sveriges Radio gjort. Enligt migrationsminister Tobias Billström (M) handlar det om att asylsökande fastnar i Migrationsverkets boenden, även efter att de fått uppehållstillstånd och därmed är kommunernas ansvar.

– Vi har en generell bostadsbrist. Det gör att kommunerna har svårt att bosätta nyanlända, alltså de som har uppehållstillstånd, och det gör att de blir kvar i Migrationsverkets boenden för asylsökande, och det medför att myndigheten måste hyra tillfälliga boenden, säger Tobias Billström.

Sveriges Radios lokala kanaler har besökt 29 av landets 44 tillfälliga boenden som Migrationsverket hyr och som var bebodda månadsskiftet november/december. Där har vi pratat med asylsökande och bedömt standarden utifrån Migrationsverkets egna krav. Det handlar om boenden som campingar och vandrarhem och där tusentals asylsökande just nu bor.

Granskningen visar att flera boenden inte lever upp till de satta kraven. Många bor för trångt, tvingas dela toalett och dusch med fler än vad som är godkänt, och flera boenden håller inte en godtagbar inomhustemperatur.

Tamara från Serbien bor med sin familj på sex personer i en stuga för fyra på en camping och får dela toalett, dusch och kök med andra asylsökande.

– Det är kallt för barnen att ta sig till duscharna som ligger en bit längre ner på campingen. Barnen blir lätt sjuka och får feber efteråt, säger hon.

Totalt är 43 000 asylsökande inskrivna i mottagningssystemet. 5 000 av dem bor i så kallade tillfälliga boenden. Boende i lägenhetsform är Migrationsverkets förstahandsval, bland annat eftersom det är billigare. En av Migrationsverkets enhetschefer Bertil Olsson ser en lösning - att staten ska bygga egna lägenheter just för det här ändamålet.

– Jag tror att man skulle kunna bygga på många ställen i Sverige.

Du tror att det skulle bli billigare?

– Jag är övertygad om att om någon på departementet satte sig ned och räknade på det här så skulle man inse det snabbt, säger Bertil Olsson.

Men migrationsminister Tobias Billström anser inte att staten ska bygga egna lägenheter för asylsökande.

– Du kan få situationer där man på kort varsel får nedgångar till exempel när det gäller asylinströmningar och då blir man sittande med långa kontrakt och det innebär också höga kostnader för staten.