Rolfs verk pryder honnörsbordet

En gotländsk glasformgivare har fått i uppdrag att formge de kandelabrar som ska stå på honnörsbordet vid den jubileumsmiddag som hålls i Stockholm i juni, för att fira att huvudstaden fyller 750 år. Rolf Sinnemark heter formgivaren, han är bosatt i Rone.