Boliden betalar vite

Arbetsmiljöverket i Umeå har till Länsrätten i Stockholms län ansökt om att Boliden Mineral ska betala vite på 500 000 kronor. Arbetsmiljöverket anser bland annat att Boliden inte följt dom krav man ställt på användningen av diselmotorer i Kristinebergsgruvan. Vid för höga halter av dieselavgaser ska diselmotorerna stoppas, något som Boliden inte gjort enligt Arbetsmiljöverket. Och detta kan nu kosta Boliden Mineral 500 000 kronor.