Nya rön om mördarbakterien

1:43 min

Den vanliga streptokockbakterien, som ibland kallas för mördarbakterien, beter sig inte som man hittills trott. Upptäckten som är gjord av forskare vid Lunds Universitet kan få betydelse för behandlingen av mycket allvarliga infektioner, som blodförgiftning och då bakterierna blir köttätande.

– För första gången har vi kunnat fånga flera stadier av en streptokockinfektion, säger Pontus Nordenfelt, doktor i biomedicin vid Lunds Universitet.

Det handlar mycket förenklat om hur vårt immunförsvar reagerar på bakterier. Antikroppar är en av de viktigaste mekanismerna i vårt immunförsvar. De fäster på bakterier och främmande kroppar. Man kan säga att de pekar på bakterien, visar vägen så att våra immunceller ser bakterierna och kan döda dem.

Hittills har man trott att antikroppar som inte fäster på bakterierna på rätt sätt, gör att vi blir sjuka för att immuncellerna inte kan identifiera bakterierna. Men nu har Lundaforskarna visat att det är precis tvärt om.

– Ja, det är ju en väldigt viktig pusselbit för den här köttätande sjukdomen är extremt allvarlig och sepsis är extremt allvarlig, så det är väldigt viktig information.

Minst 1 000 svenskar dör av sepsis, blodförgiftning, varje år. Men det finns ett stort mörkertal, eftersom alla fall inte rapporteras. Dödsfallen är mångdubbelt fler än antalet som dör i trafiken.

Forskarna vid Lunds universitet har kastat nytt ljus över hur samspelet ser ut mellan immunförsvaret och streptokocker, som orsakar både den vanliga, och i sammanhanget lindriga, halsflussen och allvarliga infektioner som blodförgiftning och köttätande sjukdom.

Upptäckten förändrar helt bilden av bakterieinfektioner och gäller troligtvis också för andra bakterier som stafylokock-, e-coli- och pestbakterier.

– Så det här kan få långtgående konsekvenser för många olika typer av bakterier, säger Pontus Nordenfelt

Pontus Nordenfelt, som för tillfället forskar vid Harvard Medical School i Boston, menar att det handlar om forskning som ger grundläggande och central kunskap om bakterieinfektioner, och hur de olika stadierna i en infektion ser ut.

– Och vi tror alltså på lång sikt att det här kan öppna upp för nya angreppssätt för hur man ska kunna behandla bakterier.

Studien publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Journal of Experimental Medicine.