UL tvingas betala mer i skatt

Upplands Lokaltrafik har förlorat en flerårig skattetvist mot skattemyndigheten i Uppsala. Tvisten handlar om ifall de bidrag som länets kommuner och landsting lämnar till UL är skattepliktiga eller inte.
Regeringsrätten har nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för ärendet, vilket innebär att Uppsalabuss måste betala skatt för vinster mellan åren 1992 och -96, sammanlagt handlar det om drygt 32tusen kronor som ska beskattas.