Asylsökande oroliga för skolundervisningen

1:22 min

Skolundervisningen på det tillfälliga asylboendet vid Tjörnbro parks campinganläggning upplevs som bristfällig av flera av dom asylsökandena som bor där. Kommunen däremot menar att det är en fråga om kulturkrock.

Radulovic Rajko som är änkeman från Kosovo bor sedan sex månader på Tjörnbro Parks campingförläggning i Myggenäs, en anläggning som hyrs av Migrationsverket, tillsammans med sina två söner Savo 14 och Milutin 11. Och han är orolig för sönernas skolgång.

– Här är skolan bristfällig, barnen lär sig ingenting. Mina söner var tidigare duktiga i skolan, men nu har de tappat en hel del, säger han.

På Tjörnbro Park fungerar det så att de yngre barnen går i skolan på förmiddagen och de äldre på eftermiddagen. Undervisningen på eftermiddagen pågår bara under två och en halv timma.

– Det är inte ett bra upplägg för mina barn, i forna Jugoslavien var skolan "stark", här på förläggningen är det ju mer som ett dagis, menar Radulovic Rajko.

Hans söner är mera sorglösa, de gillar skolan på förläggningen.

– Jodå, vi går i skolan varje dag mellan halv ett och klockan tre, säger Savo som är 14 år.

På frågan om vad de lär sig i skolan svarar elvaårige Milutin helt frankt:

– Vi lär oss inget, vi leker!

Britt Marie Rastman är områdeschef för bland annat grundskola och förskola på Tjörn. Hon säger att lärarna på Tjörnbro Parks asylboende både är flerspråkiga och pedagogiskt skolade.

Men ibland uppstår kulturkrockar när man ska definiera bästa möjliga skola, menar Britt Marie Rastman.

– Vid ett tillfälle frågade en förälder lärarna om skolan var inställd den dagen, lektionen hölls utomhus och då trodde man att barnen bara fick leka, istället för att lära sig något.

– Men i svensk skola har vi ju sedan länge aktiviteter ute i skog och mark, eller så kan det vara ett studiebesök någonstans. Då kan det lätt uppstå kulturkrockar, säger Britt Marie Rastman.

AldijanaTalic och Tommy Johansson
aldijana.talic@sr.se och tommy.x.johansson@sr.se