Valdemarsvik

Kommunen vill inte ta ansvar för boendemiljön

Valdemarsviks kommun anser inte att det är deras ansvar om människor som bor på asylboendet i Gusum riskerar att fara illa på grund av bristande underhåll och mögelangrepp.

Asylsökande som placeras på asylboendet i Gusum tvingas bo i lägenheter med stor underhållsbrist, kackerlackor och svartmögel.

– Är det på det här sättet så är det oacceptabelt, men det är en fråga för Migrationsverket som hyresgäst och hyresvärden som äger huset säger Erland Olausson kommunalråd i Valdemarsvik.

Kommunalrådet Erland Olausson anser att det är Migrationsverket som har det övergripande ansvaret men säger att kommunen kan göra en tillsyn om de får veta att boendemiljön är farlig för hälsan. Det är ett beslut som fattas av miljö- och hälsoskyddskontoret eller socialkontoret. Men Erika Ekblom som är chef för samhällsbyggnadskontoret säger att de inte gör något om inte Migrationsverket gjort en anmälan.

– I första hand så tycker jag att det är den som hyr ska prata med fastighetsägaren, görs det inget därefter så får de ta kontakt med kommunen säger Erika Ekblom.

Socialstyrelsen anser att det är kommunernas socialkontor som är skyldiga att agera om de misstänker att barn far illa. På boendet i Gusum hittade vi svart mögel och trasiga balkongräcken något som Hyresgästföreningen beskriver som direkt farligt för barnen.

Socialchefen i Valdemarsvik Carina Turesson vill inte medverka i någon intervju och skickar ett SMS där hon skriver så här "Jag har inget med asylboendet att göra i Gusum. Det är Migrationsverket som ansvarar för det". När P4 Östergötland ringer tillbaka för att ändå få en kommentar av henne säger hon så här.

– Jag har inget mer och säga förutom det jag skrev i meddelandet. Det är Migrationsverket som driver asylboendet säger Carina Turesson.