Dispenser för burhöns upphävs

Jordbruksverket kommer inte att ge några nya dispenser för hönsburar. I framtiden ska enbart de så kallade trivselburarna vara godkända för höns.
Det här är något som kommer att få allvarliga konsekvenser för hönsfarmarna i Blekinge, menar hönsfarmaren Crister Johansson i Ramdala utanför Karlskrona. -Som läget är nu är det för osäker att investera i de nya burarna eftersom ingen vet hur länge de kommer att vara tillåtna inom EU, säger Crister Johansson.