Domstol säger nej till Nya Slussen i Stockholm

Mark- och miljödomstolen säger nej till de omstridda planerna på nybyggnationer vid Slussen i Stockholm.

Domstolen har kommit fram till att ägarna till det så kallade Glashuset, som vetter ut mot Strömmen, lider ekonomisk skada. Fastighetens värde sjunker om hus byggs framför den glasade fasaden.

Domstolen avvisade samtidigt i sin dom i dag alla klagomål från boende i närheten av Slussen, miljöorganisationer och andra grupper som anser att Nya Slussen är fulare och blir sämre än dagens klöverbladskarusell i betong.

Staden kan nu överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Om den också skulle säga nej måste staden börja om från början med planarbetet.

För ganska precis ett år sedan klubbade kommunfullmäktige i Stockholms stad att hela Slussen ska byggas om.

Jätteprojektet innefattar en ny vägbro mellan Söder och Gamla stan, en ny bussterminal och nya kontors- och affärsfastigheter. Dessa byggnader skulle bidra till finansieringen av Nya Slussen.

TT