NYA SLUSSEN STOPPAS

Kevius om Slussendom: Vi ser inga förseningar

1:27 min

Nya hus vid Stadsgården i Stockholm gör att planerna för Slussen i vissa delar behöver göras om. Mark & miljödomstolen har gett ägarna till glashuset rätt när de anser att huset får ett betydligt sämre läge och att företaget lider ekonomisk skada.

Men Stockholms stad menar att nya hus i en växande stad är något som fastighetsägare får räkna med.

– Vi planerar många nya hus i Stockholm och i en växande storstad så måste vi kunna tillåta nya byggrätter, säger  Regina Kevius, moderat stadsbyggnadsborgarråd.

Hur går ni vidare?

– Vi kommer diskutera det här med våra jurister men vi avser att överklaga domen.

Vilka förseningar ser du på grund av beslutet?

– Vi ser inga förseningar, för vi hade räknat med överklagandeprocess, så vi hoppas kunna sätta igång 2014.

Om ni inte kommer kunna bygga de här fyra husen, hur kommer ekonomin i projektet påverkas?

– Vi får diskutera det, vi vill gärna sätta spaden i jorden, Slussen håller på att förfalla och det är dags att vi gör något åt Slussen.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som äger glashuset är inte negativ till det nya Slussen, utan vill minska den ekonomiska skada som nya hus innebär.

– Man kommer inte kunna nyttja ytorna på det sätt som de görs i dag, och de hyresgästerna som finns i huset kommer inte kunna bedriva verksamhet på det sätt som de gör i dag så det är klart att det blir en påverkan, säger Inga-Lill Berglund, vd på Atrium Ljungberg.

Kan ni acceptera hus framför?

– Vi har i något tidigt skede visat på lite alternativa förslag som skulle möjliggöra en framförbyggnad, men det har inte hörsammats.

Erik Andersson
erik.andersson@sverigesradio.se

Maria Persbo
maria.persbo@sverigesradio.se