Utredning om fler ska få göra polisens jobb

2:14 min

Regeringen vill att fler ska få ha rätt att utföra uppgifter som i dag enligt lag bara får utföras av poliser. Justitieminister Beatrice Ask låter nu Rikspolisstyrelsen gå igenom hur stort behovet är.

Enligt regeringen har polisarbetet blivit alltmer specialiserat och man ser därför ett behov av att andra än poliser borde kunna ha rätt att till exempel leda förundersökningar.

I dag är polisverksamheten väldigt ofta inriktad på olika specialiteter, säger Beatrice Ask.

– Det är IT-brott eller ekonomisk brottslighet och annat. Det är klart att om man har en gedigen revisionsutbildning eller en teknisk utbildning, har man möjlighet att jobba med de utredningarna, men man har inte samma rättigheter som poliser. En del sådana möjligheter borde finnas.

Justitieministern vill att polisen rekryterar fler tekniker, ekonomer, analytiker till polisverksamheten. Redan i dag finns andra yrkesgrupper inom polisen och uppdraget som Rikspolisstyrelsen får fram till sista februari är att se över behovet av att ge andra än poliser möjlighet att utföra polisiära uppgifter. Det kan till exempel handla om att leda förundersökningar eller genomföra en husrannsakan.

– Husrannsakan kan ju vara många olika saker. Det kan handla om att gå igenom ett fordon eller att gå igenom datorer. Det kräver lite olika kunskaper att göra, så att det är lite mer komplicerat än man tror.

– Jag tror att man har tänkt fel när man inbillar sig att polisiära befogenheter är en enda kloss. Endera har man allt eller inget. Det kanske är så att vissa uppgifter kan vara viktigare att några fler har än andra. Jag tycker i alla fall att den frågan måste ställas.

Polisförbundet är sedan tidigare emot att låta andra yrkesgrupper utföra polisiära uppgifter, särskilt om det gäller våldsanvändning,

I dag beslutar regeringen också att polishögskolan i Solna läggs ner och ersätts med en uppdragsutbildning på en högskola eller ett universitet i Stockholmsregionen. Utbildningen blir däremot inte en renodlad högskoleutbildning som Polisförbundet hade velat.

– Vi vill inte ha en utveckling där utbildningen blir allt mer teoretiserad, för det är viktigt att arbetsuppgifterna kan fullföljas på ett bra sätt i praktiken också. Det är också så att vi för antagning och många andra frågor kan behöva ha särskilda villkor för vem som kan rekryteras som polis och hur det kan se ut.