Anders Borg tror på beslut om bankunion i kväll

2:10 min

EU:s extra finansministermöte om att inrätta en europeisk banktillsyn pågår fortfarande. Finansminister Anders Borg tror att det blir en överenskommelse om bankunionen i dag, men menar att beslutet kommer leda till ökad splittring inom EU.

En europeisk banktillsynsmyndighet är tänkt att på ett mer kraftfullt sätt snabbt kunna agera när en bank är på väg mot konkurs.

EU:s högsta ledare har tidigare utlovat en överenskommelse före årsskiftet, och en rad av finansministrarna har ikväll tryckt på behovet av att enas nu.

Flera frågor återstår fortfarande att lösa. Tyskland står fortfarande kvar vid sitt krav om att det bara är de större bankerna som ska kontrolleras av den nya tillsynsmyndigheten, och inte alla de 6 000 bankerna i eurozonen. Finansminister Schäuble vill ha en bättre fördelning av uppgifter mellan banktillsyn på nationell och europeisk nivå.

I Bryssel diskuterar ministrarna ikväll ett kompromissförslag om att den nya tillsynen bara ska gälla för banker med en balansomslutning på över 30 miljarder euro, ungefär 250 miljarder kronor.

De fyra svenska storbankerna hamnar alla långt över det tröskelvärdet, men Anders Borg har under kvällens förhandlingar upprepat att Sverige kommer ställa sig utanför den europeiska banktillsynen, åtminstone till att börja med.

Sverige vill bland annat ha garantier för rätten att ställa högre krav på svenska banker vad gäller hur mycket egna pengar de ska ha i kassan.

Däremot kan Sverige tillåta att andra länder startar sin gemensamma banktillsyn, under förutsättning att man enas om att ge icke euroländer större inflytande i den europeiska bankmyndigheten EBA.