Län för län: Så har läkemedelanvändningen minskat

Enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för 2012 ska prestationsersättning ges för att förbättra läkemedelsbehandlingen för äldre. För att bedöma vilka som ska få prestationsersättning ska minskningen av indikatorerna olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer samt läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre beräknas.

Jämförelsen är gjord från 1/9 2011 till 1/9 2012.

Regeringens mål: en tioprocentig minskning

*Minska olämpliga läkemedel

*Minska olämpliga läkemedelskombinationer

* Minska användningen av psykosläkemedel

Blekinge län har minskat användningen av de av regeringen utpekade läkemedlen med 15 procent. Västmanlands län med 10 procent. Den kommun som minskat mest är Olofström, med 25 procent.)

Stockholms län -6,6

Uppsala län -4,6

Södermanlands län -6,8

Östergötlands län -5,7

Jönköpings län -7,4

Kronobergs län -8,1

Kalmar län -8,1

Gotlands län -7,9

Blekinge län -15,3

Skåne län -7,0

Hallands län -5,7

Västra Götalands län -3,1

Värmlands län -4,0

Örebro län -9,1

Västmanlands län -10,0

Dalarnas län -3,9

Gävleborgs län -8,5

Västernorrlands län -8,4

Jämtlands län -7,1

Västerbottens län -8,7

Norrbottens län -4,1

Källa: Regeringskansliet