Marks kommun stöder hotad familj

Alla politiska partier i Mark agerar nu för att den avvisningshotade barnfamiljen Huruglicas i Skene ska få stanna. I ett gemensamt upprop till Utlänningsnämnden vädjar de åtta partierna i kommunfullmäktige för familjen.
Pelle Pellby, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, säger att familjen bör få stanna av humanitära skäl. Familjen är kosovoalbaner och kom för tre år sedan till Sverige från Kosovo. Mannen är apotekare och kvinnan har en syster med familj som bor med permanent uppehållstillstånd i Marks kommun.