Karlskoga kommun kör med genusmedveten snöröjning

8:03 min

När Karlskoga kommun bestämde sig för att titta på sin snöröjning ur ett jämställdhetsperspektiv upptäckte de att den i själva verket var en gubbröjning. Bilvägar prioriterades framför gång- och cykelvägar, och manligt dominerade arbetsplatser fick förtur framför förskolor. Nu har de ändrat till en genusmedveten snöröjning där förskolor, bussar och gång- och cykelvägar prioriteras framför bilvägarna.
- Det här är ingen kvinnofråga, utan en jämställdhetsfråga, säger planchef Bosse Björk på Karlskoga kommun.

– Det är mycket enklare att åka bil i 10 cm snö än att cykla eller dra barnvagn. Och förskolor åker man ju till först för att lämna barnen, oavsett om man är man eller kvinna, så det är egentligen logiskt att börja där.

Kommunens nya sätt att snöröja är en spinoff-effekt av en jämställdhetskurs som förvaltningschefer fick gå.

– Vår gatuchef sa att "Jag håller på med snöröjning och det har inget med jämställdhet att göra i alla fall", berättar Bosse Björk.

– Men jag blir gärna lite motvalls så jag sa "är du verkligen säker på det"? och så började vi diskutera.

Effekten av den nya genusmedvetna snöröjningen är att Karlskogaborna har fått det lättare att ta sig fram i stan. SKL, Sveriges kommuner och landsting har nu uppmärksammat historien och för fram Karlskoga som ett skolexempel, med hjälp av en tecknad film.

– Jag tror att det är på gång i andra kommuner tack vare att SKL har nappat på idén, säger Bosse Björk.