Östersjön

Gamla vapen hittade i Östersjön

Ett sovjetiskt bombplan, ett örlogsfartyg, en minlinje, 20 fartygsvrak – och tusentals behållare med kemiska stridsmedel från andra världskriget. Det är några av de nya fynden som Sjöfartsverket gjort på Östersjöns botten.

Sjöfartsverket har undersökt ungefär 39 000 misstänkta objekt sydost om Gotland. Upp till 10 000 av dessa kan vara dumpad ammunition och innehålla senapsgas eller andra kemiska stridsmedel.

EU betalar kartläggning

Kartläggningen är en del det EU-finansierade projektet Chemsea, som är ett samarbete mellan Sverige, Finland, Polen, Tyskland och Lettland. Sjöfartsverkets uppgift är att kartlägga och lokalisera de kemiska vapen som de allierade dumpade i Östersjön efter andra världskrigets slut.

Sjömätningsfartyget Balticas sonarutrustning har dragits ovanför havsbotten och man har kunnat se att det finns tydliga dumpningsstråk som går genom hela det 1 700 kvadratkilometer stora dumpningsområdet mellan Gotland, Lettland och Polen.

– Vi har hittat sönderrostade senapsgasbomber men även en minlinje och 20 hittills okända vrak. En stor del av de objekt som vi har identifierat är för stora för att vara senapsgasbomber och vi tror att det rör sig om skal från minor som fyllts upp med senapsgas. De är större än originalbomberna och innehåller därmed mer senapsgas, säger Kent Lögdberg, sjömätningsledare på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Eventuell miljöpåverkan utreds

Dumpningsaktioner utfördes vid ett flertal tillfällen i slutet av 1940-talet och de kemiska vapnen på havsbotten har under årtiondenas gång rostat och börjat läcka. Nu ska det utredas i vilken mån det här kan förorena miljön och rubba Östersjöns ekosystem.

– Det är ingen som riktigt vet hur farligt det är men så länge föremålen ligger orörda på havets botten är riskerna relativt små för omgivningen, säger Ulf Olsson, chef för Sjöfartsverkets sjömätning.

Stridsmedel liggar kvar tillsvidare

Projektet fortsätter till 2014 och efter det kan länderna runt Östersjön bestämma vad som ska hända med stridsmedlen.

– Sjöfartsverket kommer i nuläget inte att plocka upp det vi hittar. Projektets syfte är att kartlägga och ta reda på hur farligt det är för Östersjön och den marina miljön, säger Ulf Olsson.

Försvarsmakten har informerats om den upptäckta minlinjen och ska nu ta ställning till om minorna utgör någon fara.