Boverket i tvist om upphandling

En översättningsfirma i Lidingö stämmer Boverket inför Blekinge tingsrätt för brott mot lagen om offentlig upphandling.
Boverket anklagas för att ha frångått sina egna villkor i samband med en upphandling av översättning av dokument från svenska till lettiska. På grund av detta förfarande förkastades översättningsfirmans bud till förmån för ett annat företag. Boverket krävs nu på ett skadestånd på 121 500 kr.