Gratis parkering för elbilar

Stockholmare som kör elbil kan få parkera gratis. Men gratisparkeringen kommer bara att gälla boendeparkering, inte parkering vid arbetsplatserna.
Förslaget om gratisparkering för miljöbilar i Stockholm kom från socialdemokraterna för ett par år sedan. Nu har frågan utretts - och förslaget har minskats till att bara gälla de ungefär 75 eldrivna bilar som finns i stan. Kommunstyrelsen har redan sagt ja till gratis boendeparkering, och kommunfullmäktige ska ta ställning i början av april.